Događaji

3. IPA MARŠ STUTTGART

Stuttgart 29.06.2019. godine održat će se 3. IPA marš na 10,20,30 i 40 KM. Svi zainteresirani dužni su se javiti članovima Upravnog Odbora najkasnije 10 dana od ove objave zbog samog planiranja puta. Dio troškova snosi RK IPA ŽZH.