Uncategorized

Sudjelovanje na konferenciji “Sigurnost povijesnih gradova”

Treća međunarodna konferencija “Sigurnost povijesnih gradova” sa užom temom “Partnerstvo za sigurniju svakodnevicu” održana je u Solinu 7.i 8. studenog 2019.g.
Konferencija je održana u organizaciji Hrvatske udruge povijesnih gradova, naših prijatelja RK IPA Splitsko-dalmatinska, Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu i Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije na koju je pozvan i naš klub. Konferencija je pored razmjene iskustava, znanja i vještina o sigurnosti na interdisciplinarnoj razini našim članovima bila prigoda i za susrete sa starim i upoznavanje novih prijatelja, sve u duhu krilatice “Servo per Amikeco”. Izdvajamo susret s potpredsjednikom Vlade Republike Hrvatske i ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem koji je i otvorio i aktivno sudjelovao u radu konferencije.