Što je IPA?

IPA (International Police Association) – Međunarodno policijsko udruženje je strukovna organizacija policajaca – udruga građana, koja okuplja više od 400.000 članova organiziranih u 61 država širom svijeta, i kao takva predstavlja najveće policijsko udruženje na svijetu. Od osnivanja do danas, pod esperanto krilaticom „Servo per Amikeco“ (Služimo kroz prijateljstvo) djeluje s ciljem širenja prijateljstva i unapređenja policijske struke.

 • IPA je jedina medunarodna strukovna organizacija policajaca bez obzira na funkciju, zvanje, jezik, spol, rasu, religiju i svjetovni nazor;
 • IPA je politički i poslovno potpuno neovisna i nevezana za niti jednu drugu udrugu ili instituciju;
 • IPA je otvorena za policajce svih država, za jednostavne i neograničene odnose između pripadnika te službe te za uspostavljanje mogućnosti međusobne izmjene strukovnih iskustava;
 • IPA je registrirana na temelju svojih ciljeva pri Vijeću Europe i Ujedinjenim Narodima sa savjetodavnim statusom kao nevladina međunarodna organizacija.

Koji su ciljevi IPA-e?

 • njegovati i gajiti prijateljske odnose i međusobnu pomoć među službujućim i umirovljenim policajcima u zemlji i u svijetu;
 • olakšati razmjenu iskustava s podrućja policijske struke i podupirati međunarodnu policijsku suradnju;
 • svojim javnim djelovanjem pozitivno djelovati na odnose između policajaca i građana;
 • posredstvom strukovnih putovanja, susretima na kongresima i seminarima proširivati znanja svojih članova i poboljšati razumjevanje za probleme drugih.

Što IPA nudi svojim članovima i članovima njhovih obitelji?

 • široki obrazovni program usavršavanja u okviru kongresa, seminara i razmjene informacija;
 • lokalna, regionalna, nacionalna i međunarodna obrazovne i druge susrete na svim poljima;
 • studijska, sportska, turistička i druga putovanja u zemlji i inozemstvu;
 • godišnji međunarodni susret u jednoj od država za mlade članove IPA-e, te druge susrete članova IPA-e;
 • mogućnost upoznavanja sa specijalističkom policijskom opremom i iskustvima policajaca bez obzira na nacionalnost, zvanje ili status;
 • pomoć policajcima, članovima IPA-e i njihovim obiteljima ako se bez svoje krivnje nađu u poteškoćama ili u krizi bilo koje vrste;
 • besplatno prenočište u IPA kućama i pansionima IPA-e u zemlji i inozemstvu, te popusti u brojnim hotelima, restoranima, rent-a-car tvrtkama, i dr.;
 • besplatan protok informacija na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.